Webinars (on demand)

Neuropsykiatrisk funktionsvariation och tidiga (digitala) insatser

03 November, 2023

Mild till måttlig neuropsykiatrisk funktionsvariation i primärvården?

Tidiga insatser och samtidig utredning och behandling i primärvården, det är Socialstyrelsens nya direktiv för neuropsykiatriska tillstånd. Hur gör andra en primärvårdsutredning och vad innehåller den, vilka professioner är inblandade och hur fungerar samarbetet med specialistvården?

Tillsammans möts vi för att fokusera på NPF-diagnoser, och hur primärvården kan ta sig an det utökade uppdraget på NPF.

Lägg till en kommentar
Posta som (logga ut)