Webinars (on demand)

Mindmore i basal demensutredning av kognitiv sjukdom

Välkomen att se detta webinar i efterhand där Mindmore berättar om hur det används i basala demensutredningar över hela Sverige inom primärvården.

Med oss hade vi även Ragnar Åstrand som vi, tillsammans med, pratade om hans nya Symtomintervju som är tänkt att användas vid basal utredning inom primärvården.

Lägg till en kommentar
Posta som (logga ut)