Webinars (on demand)

Kognitiv återhämtning efter kirurgi

13 December, 2023

Vårdtiden på sjukhus är i regel mycket kort när det gäller operationer.

Största delen av den postoperativa återhämtningen sker därmed när patienten är utskriven.

Postoperativa kognitiva svårigheter är bland de mest vanliga problemen som drabbar personer som är äldre än 60 år och genomgår operation.

  • Hur märks detta? 
  • Vilka riskfaktorer finns? 
  • Vad kan man göra åt det?

 

 Detta kommer Anahita att gå igenom under detta webinar.

Att delta är helt gratis så anmäl dig idag!

- Teamet på Mindmore

 

 

Lägg till en kommentar
Posta som (logga ut)