Webinars (on demand)

Digitala kognitiva bedömningar & hjälpmedel

10 Juni, 2024

Välkommen till detta digitala nätverksmöte för dig som dagligen jobbar med patienter och brukare som har någon form av kognitiv nedsättning.

 

 
Dessa nätverksmöten riktar sig främst till dig som arbetar nom och/eller i samarbete med kommunal verksamhet. Ex. primärvård.

Det är många där ute som behöver stöttning i sitt arbete där vi på Mindmore och Abilia tror att dessa möten kan vara ett bra forum att ta del av kunskap, tips och råd.

Med dessa träffat kan vi i nätverket få chans att mötas med andra verksamheter som arbetar liknande varandra med kognitiva bedömningar och hjälpmedelsförskrivningar så vi tillsammans kan adressera utmaningar och lösningar i en tid av förändringsarbete.

 

På dessa träffar kommer vi även att djupdyka i Mindmores digitala verktyg och hur det kan kopplas ihop med Abilias katalog av hjälpmedel för personer med kognitiv nedsättning.

Vi kommer att vid detta tillfälle bland annat fokusera på denna fråga:

Hur kan vi säkerställa att digitala verktyg anpassas till den unika situationen och målsättningen hos varje individ?Varmt välkommen önskar Mindmore tillsammans med Abilia!

Lägg till en kommentar
Posta som (logga ut)